Jak mi pomóc?

Jak mi pomóc?

Należy po prostu dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłata na poczcie:

  • nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
    ul.Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa
  • nr rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • tytuł wpłaty: CZARNECKI,859 (ten dopisek jest bardzo ważny!!!)

Przelewy zagraniczne:
IBAN – International Bank Account Number

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunki prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska SA
Można wydrukować gotowy przekaz pocztowy, wpisać kwotę i opłacić na poczcie:
przekaz_pocztowy

Pobierz gotowy druk
lub skorzystać z  wygodnych płatności elektronicznych:
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest aż 40 banków i płatności kartami VISA/MASTERCARD

Kolejnym sposobem aby mnie wesprzeć, jest wykonanie przelewu ze strony fundacji Avalon – wystarczy kliknąć odnośnik „WPŁAĆ PRZEZ PAYU” i postępować zgodnie ze instrukcjami:
payu

 

Wsparcie poprzez SMS charytatywny*

mini_sms

*Koszt SMSa to 6,15 zł. brutto (kwota zawiera VAT), z czego 5 zł. stanowi darowizna na rzecz Podopiecznego. Zgodnie z Regulaminem subkonta Fundacja pobiera od darowizn opłatę w wysokości 3% kwoty darowizny.

 

Jak przekazać mi 1% podatku?

Krok 1.
Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2.
Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000270809 – w tym roku nie trzeba podawać nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  • Cel szczegółowy 1%: DAROWIZNA DLA CZARNECKI,859

jeden_procent

Krok 3.
Złóż PIT do 30 kwietnia, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy

 

Czy darowiznę przekazaną Fundacji można odliczyć od podatku?

Tak. Darowizny przekazane na Fundacje AVALON lub konkretnego Podopiecznego Podatnik może odliczyć od dochodu wypełniając załącznik PIT/0 (osoby fizyczne) lub CIT-8 (osoby prawne).

Dlaczego?

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na Organizacje, Fundacje, Stowarzyszenia, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Listę organizacji posiadających status OPP w bieżącym roku można sprawdzić na stornie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (Lista OPP).

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu. W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

Fundacja AVALON od 2009 roku posiada status OPP, w związku z tym darowizny przekazane na Fundację oraz Podopiecznych Fundacji posiadających subkonto można odliczyć od podatku.

Odliczenie darowizny odbywa się na podstawie złożenia PIT/0 w przypadku osoby fizycznej
i CIT-8 w przypadku osoby prawnej.

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie:

– dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu),

– dokumentu, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego).

 

Źródło: Czy darowiznę przekazaną Fundacji można odliczyć od podatku?